Kuruluş Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

  • İnsana, çevreye, yasalara ve toplum değerlerine duyduğumuz saygı, yönetim anlayışımızın temelini oluşturur.

  • Edinmiş olduğumuz tüm bilgi ve deneyimlerimizi müşterimizle paylaşır, gerektiğinde iş ortaklarımızın istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini yönlendiririz.

  • Müşteri odaklılığın bir gereği olarak; iyi bir dinleyici, katılımcı ve paylaşımcıyız.

  • Sürekli iyileşme ilkesini benimseyerek, kalite hedeflerimizi yükseltmek ve şirketin katma değerini arttırmak adına, kalite kontrol yöntemlerini kullanırız.

  • Bünyemizde yer alan tüm çalışanları şirketimizin ayrılmaz bir parçası olarak görür, ekip çalışmasına inanır ve herkesi takım çalışmasına yönelik teşvik ederiz.

  • İş sağlığı ve güvenliği kanununun yükümlülüklerini yerine getirir, personelimizin temel haklarını her şeyin üstünde tutarız.

  • Müşterilerinin gözünde dürüstlüğüyle ön plana çıkan güvenilir bir kuruluş olarak firmamızı daha ileriye taşımayı hedefleriz.